Czy auto w firmie przestanie się opłacać?

Czy auto w firmie przestanie się opłacać?

Rozliczenie korzystania z samochodu osobowego w firmie od dłuższego czasu budziło szereg wątpliwości. Fiskus skutecznie podejmuje próby zmiany przepisów w tym obszarze. Wprowadzane modyfikacje komplikują rozliczenia przedsiębiorców z urzędem skarbowym.

Ministerstwo Finansów przedstawiło plany zmian w rozliczeniu kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego w firmie. Największe zmiany dotyczą podatników leasingujących auta do celów firmowych, jak i osoby, które w biznesie posługują się prywatnym autem, niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych.

Samochód firmowy

Samochody osobowe, które przedsiębiorca wprowadzi do ewidencji środków trwałych będą rozliczane na podobnych zasadach jak do celów VAT.

100% wydatków możliwa będzie do odliczenia tylko w sytuacji gdy pojazd będzie przeznaczony wyłącznie do wykorzystywania w ramach działalności gospodarczej. Niezbędne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (taka sama jak do celów VAT).

W autach wykorzystywanych w celach mieszanych (zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych) będzie można rozliczyć tylko 50% wydatków na ich zakup i użytkowanie.

Samochód prywatny

Najmniej odliczyć może właściciel samochodu osobowego, który nie wprowadził ruchomości do ewidencji środków trwałych. Wydatki związane z używaniem auta będą zaliczone do kosztów podatkowych tylko w wysokości 20%. Przy tej formie rozliczenia nie będzie już niezbędna kilometrówka.

Zmiana limitów amortyzacji

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje limit wartości samochodu osobowego powyżej którego nie można zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Obecny próg 20 tys. euro zostanie podniesiony do 150 tys. złotych.

Najwięcej stracą ci co leasingują

Wskazany limit 150 tys. zł ma również zastosowanie w odliczeniach wynikających z leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy aut. Odliczeniu będzie podlegał wydatek wyliczony w takiej proporcji jak kwota 150 tys. zł w stosunku do wartości samochodu. Należy przypomnieć, że w chwili obecnej opłaty leasingowe zaliczamy do kosztów bez żadnych ograniczeń. Wprowadzenie opisanych zasad spowoduj, że leasing drogich, luksusowych samochodów stanie się nieopłacalny.

 

Podstawowe zmiany w rozliczeniu auta w firmie przedstawia tabelka:

2018-08-31T16:18:47+00:00 31 sierpnia 2018|