Jak wygląda wspólne rozliczenie PIT małżonków?

  • malzenstwio

Jak wygląda wspólne rozliczenie PIT małżonków?

Wypełnianie rocznego zeznania podatkowego dla wielu osób jest żmudną koniecznością, którą odkładają na ostatnią chwilę. Jeszcze inni powierzają tę czynność księgowemu. Skoro samemu tak ciężko zmusić się do uzupełnienia zeznania, może w dwójkę będzie szybciej i raźniej. W niektórych sytuacjach małżonkowie mogą bowiem rozliczać się wspólnie. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy jest to możliwe i jak to zrobić.

Podstawowym warunkiem, który uprawnia do wspólnego rozliczenia PIT, jest przebywanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Jeśli więc chcemy wypełnić wspólne zeznanie na początku 2018 roku, to musimy być w związku małżeńskim od początku do końca 2017 roku. Co więcej, mąż i żona muszą mieć adres zamieszkania w Polsce, a także utrzymywać ciągłą wspólność majątkową. Wreszcie ostatnim warunkiem jest sytuacja, w której wszystkie dochody małżonków podlegają opodatkowaniu. Nie ma więc możliwości wspólnego rozliczenia, gdy jedna osoba uzyskała dochody opodatkowane liniowo czy ryczałtem.

Kiedy złożyć zeznanie podatkowe?

Nie musimy chyba dodawać, że wspólne zeznanie podatkowe musi zostać złożone w terminie obowiązującym za dany rok podatkowy. Warto dodać, że choć wniosek składany jest przez jednego z małżonków, to wspólne zeznanie nie różni się od sytuacji, w której dalibyśmy drugiej osobie upoważnienie do złożenia naszego zeznania podatkowego. Bierzemy więc na siebie odpowiedzialność związaną ze złożeniem zeznania zawierającego nieprawidłowe dane.

Jak to jest w przypadku małżeństw, w którym jedna z osób zmarła? W takim przypadku, niezależnie od tego, czy małżonek zmarł w roku podatkowym, czy też po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania, wciąż możemy skorzystać z przywileju, jakim jest wspólne zeznanie podatkowe.

Porady przy składaniu zeznania PIT

Zalecamy jak najszybciej zająć się rozliczeniem podatkowym, korzystając z pomocy systemu informatyczny, który większość działań wykonuje za nas. Obecnie wystarczy potwierdzić swoją tożsamość, by otrzymać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Następnie pozostaje już wyłącznie kwestia sprawdzenia poprawności danych, dodania ewentualnych odliczeń i wysłania zeznania do urzędu. To ostatnie można zrobić w tradycyjny sposób, drukując dokument i zanosząc go do Urzędu Skarbowego, lub wysłać go przez internet. Można więc śmiało powiedzieć, że czynność, którą odkładasz w czasie, zajmie ci zaledwie kilkanaście minut.

Wcześniejsze wysłanie zeznania podatkowego niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, daje nam spokój ducha i pewność, że wypełniliśmy swój obowiązek w terminie. Przypomnijmy, że wysłanie zeznania z opóźnieniem może skutkować nałożeniem kar finansowych na podatnika. Co więcej, zapas czasu daje nam szansę na złożenie ewentualnej korekty, gdy zauważymy, że przy wypełnianiu zeznania popełniliśmy błąd. Taki fakt należy jak najszybciej zgłosić do Urzędu Skarbowego i wprowadzić poprawki.

2018-01-25T13:43:58+00:00 8 stycznia 2018|