Kasa fiskalna online obowiązkowa!

Kasa fiskalna online obowiązkowa!

Już są na rynku – kasy fiskalne online to urządzenia ulepszone, o szerszej funkcjonalności. Mają zapobiegać nadużyciom podatkowym. Sprawdź, czy musisz kupić kasę online’ową jeszcze w 2019 r. Dowiedz się też, komu przysługuje ulga do 700 zł na kasę i jaką korzyść z wprowadzonych przez rząd zmian odniesie polski przedsiębiorca.

Długo wyczekiwane kasy fiskalne online pojawiły się na rynku z początkiem maja 2019 r. Wtedy to w ustawie o VAT wprowadzono zmiany stanowiące prawną podstawę do uzyskiwania przez producentów homologacji dla nowego typu urządzeń. Od 1 maja 2019 r. obowiązują też dwa inne akty prawne regulujące kwestię korzystania z kas: rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

Kasa fiskalna online – urządzenie, jakiego jeszcze nie było.

Kasa fiskalna online wyglądem i obsługą nie różni się od tradycyjnej kasy. W dalszym ciągu jej najważniejszym zadaniem jest rejestrowanie sprzedaży i drukowanie paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Kasa online’owa ma jednak dodatkowe funkcje. Najważniejszą z nich jest przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

Centralne Repozytorium Kas to zaawansowany system informatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten analizuje dane przesyłane online z kas fiskalnych pod kątem ich prawidłowości. Pozwala szybko wykrywać poważne nadużycia podatkowe i przeciwdziałać im. Jak niejednokrotnie podkreślali przedstawiciele Ministerstwa Finansów, system CRK nie służy do wychwytywania błędów przedsiębiorców, lecz do powstrzymania oszustów przed wyłudzeniami m.in. podatku VAT.

Obowiązki związane z kasą fiskalną online

Wprowadzenie kasy fiskalnej online do działalności nie wiąże się z koniecznością przeprowadzania dodatkowych szkoleń czy wprowadzania zmian w organizacji pracy sklepu czy punktu usługowego. Nowy typ urządzeń to dla podatnika w zasadzie tylko jeden nowy, ważny obowiązek – zapewnienie kasie połączenia z siecią teleinformatyczną. W tym celu można wykorzystać Internet stacjonarny, Wi-Fi, Bluetooth, sieć GSM, łączyć się za pomocą USB z komputerem podłączonym do sieci itd. Użytkownicy mają pod tym względem duży wybór – dostępne na rynku modele kas zostały dostosowane do różnych potrzeb przedsiębiorców. Inne rozwiązania wykorzystuje np. mała kasa mobilna, a inne zaawansowana, stacjonarna drukarka fiskalna online.

Korzyści z kasy fiskalnej online

Kasa fiskalna online to dla podatnika większe bezpieczeństwo i mniej formalności. Wykorzystano w niej m.in. innowacyjne technologie zapisywania danych. Podczas gdy w tradycyjnych kasach kopie dokumentów fiskalnych zapisywane są na nośniku, np. karcie SD/SDHC, kasy online’owe zapisują dane w pamięci chronionej. Bardzo dobrze zabezpieczone, mogą być w każdej chwili odczytane po podłączeniu urządzenia do komputera. 

Z chwilą nawiązania pierwszego połączenia kas z CRK, system nadaje urządzeniu numer ewidencyjny. Nie trzeba już składać w urzędzie skarbowym „Zgłoszenia danych dotyczących kasy”, oczekiwać na nadanie tego numeru i zapisywać go na obudowie urządzenia. Podatnik ma więc mniej obowiązków niż w przypadku tradycyjnych kas. Co więcej, system CRK automatycznie sprawdza m.in. poprawność zaprogramowanych stawek VAT. Ale uwaga! Kontroluje też m.in. terminowość wykonywania przeglądów technicznych urządzenia.

Dla kogo kasa fiskalna online

Ministerstwo Finansów nigdy nie planowało rewolucji w polskim systemie kasowym. Podkreślano, że zmiany mają mieć charakter raczej ewolucyjny – stopniowo obejmować kolejne grupy podmiotów. Większość podatników może użytkować tradycyjne kasy fiskalne z elektroniczną i papierową kopią paragonu aż do końca okresu ich eksploatacji. Przy czym przepisy określiły terminy, po których urządzenia tego typu nie będą już uzyskiwały homologacji:

 • Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu pozostaną w sprzedaży do 31 sierpnia 2019 r.
 • Kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu pozostaną w sprzedaży do 31 grudnia 2022 r.

Ponadto, od 1 maja 2019 r. obowiązuje zakaz wymiany pamięci fiskalnej w kasach z papierową kopią paragonu.

Nowe przepisy wyznaczają jednak branże, które będą musiały obowiązkowo wymienić swoje kasy na urządzenia online’owe. Pierwszą grupą są mechanicy, wulkanizatorzy oraz właściciele stacji paliw. Przedsiębiorcy ci zakupią kasy fiskalne online jeszcze w 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. bowiem już muszą za ich pomocą rejestrować sprzedaż.

Podatnicy wykonujący określone w ustawie czynności wymienią kasy na urządzenia online’owe w następujących terminach:

Od 1 stycznia 2020 r.: 

 • Usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania,
 • Usługi w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • Dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r.: 

 • Usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • Usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • Dostawa węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r.:

 • usługi:

– fryzjerskie,
– kosmetyczne, kosmetologiczne,
– budowlane,
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
– prawnicze,
– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatnicy wykonujący wymienione wyżej czynności mogą skorzystać z ulgi na wymianę obecnie stosowanego urządzenia na kasę fiskalną online.

Ulga na kasę fiskalną online

Od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje wyłącznie na zakup kasy fiskalnej online. Nie skorzystają z niej podatnicy decydujący się na zakup tradycyjnego urządzenia z elektroniczną lub papierową kopią paragonu – nawet jeśli rozpoczynają ewidencjonowanie. Podobnie jak w poprzednich latach, kwota odliczenia lub zwrotu wynosi 90% ceny zakup kasy netto, nie więcej jednak niż 700 zł. 

Z ulgi na kasę online korzystają trzy grupy podatników:

 • Zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie (np. po przekroczeniu limitu obrotu do zwolnienia podmiotowego z kas)
 • Rozpoczynający ewidencjonowanie dobrowolnie, pomimo braku obowiązku
 • Wymieniający urządzenie na kasę fiskalną online ze względu na nałożony obowiązek – dotyczy branż określonych w przepisach

W przypadku mechaników, stacji paliw i przedstawicieli pozostałych branż zobowiązanych do wymiany kas na urządzenia online’owe, ulga przysługuje nawet wtedy, gdy podatnik wcześniej już skorzystał z niej na zakup tradycyjnej kasy. Przedsiębiorca taki nie musi też zwracać ulgi na wymienianą kasę, nawet jeśli korzystał z niej krócej niż 3 lata.

Wbrew pozorom, wprowadzenie kas fiskalnych online to dla podatników spore ułatwienie. Nowoczesne urządzenia zostały ulepszone technologicznie. Posiadają m.in. ujednolicony protokół komunikacyjny do terminala płatniczego. Producenci zadbali też o udoskonalenie oferowanych modeli urządzeń, m.in. poprzez zwiększenie bazy PLU czy zastosowanie mocniejszych akumulatorów.

2019-11-20T19:05:15+00:00 20 listopada 2019|