Księgowa – czy warto nią zostać?

Księgowa – czy warto nią zostać?

Do niedawna rynku pracy panowało przekonanie, że księgowa to zawód, w którym pracować może w zasadzie każdy. Księgowość kojarzy się z reguły z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstwa, które nie przynoszą żadnych korzyści. Nie jest to prawda. Na czym więc polega praca w księgowości? Czy praca jako księgowa przynosi wymierne korzyści?

Jakie obowiązki wykonuje księgowa?

Zakres obowiązków, którymi zajmuje się księgowa zależy głównie od wielkości i wysokości obrotów firmy, w której jest zatrudniona. Wynika on także ze stanowiska, jakie zajmuje: młodsza księgowa jest odpowiedzialna za inne zadania niż główna. Najczęściej do zadań księgowości należy:

 • prowadzenia ewidencji księgowości 
 • ewidencja zakupów i sprzedaży 
 • dekretacji dokumentów
 • dokonywanie płatności za faktury 
 • okresowa kontrola rozrachunków z klientami i dostawcami 
 • wykonywanie rozliczeń z bankami oraz innymi instytucjami 
 • klasyfikowanie poniesionych przez firmę kosztów 
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników 
 • przygotowywanie dla kierownictwa okresowych raportów 
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • rachunek wyników i informacje dodatkowe

Rola księgowej w przedsiębiorstwie

Księgowa w firmie nie zajmuję się jedynie rzetelnym i dokładnym sprawdzaniem słupków w excelu, wyliczaniem podatków i księgowaniem rachunków. Aktualnie powierza się im rolę decyzyjną w przedsiębiorstwie. Księgowa odpowiada w tym wypadku za optymalizacje podatkowe i występuje jako organ reprezentujący przed urzędem. Ponadto to księgowa pisze raporty, na podstawie których określić można kierunek rozwoju firmy. Księgowa prezentuje bardzo często rozwiązania danych problemów w taki sposób, aby przedsiębiorstwo przynosiło jak najwyższy zysk. Wylicza także zobowiązania podatkowe na płaszczyźnie np. lokalnej. Dlatego księgowa musi mieć bardzo szeroką perspektywę na działania podejmowane przez firmę. Jej rola nie ogranicza się jedynie do księgowania faktur. Księgowa interpretuje i nieustannie śledzi obecne przepisy oraz ich prawidłowe wdrażanie w struktury firmy.

Księgowa i jej zadania w biurze rachunkowym

Biuro rachunkowe różni się jednak w swojej specyfice od pracy w  firmie. Biura z reguły zajmują się mniejszą ilością klientów i zadań, z tego względu tego typu zatrudnienie nie pozwoli na zdobywanie doświadczenia w sposób wszechstronny. Księgowa ogranicza się więc głównie do konkretnego obszaru rachunkowości danej spółki, jedynie opcjonalnie dotyczy całej jego działalności i wszystkich rozliczeń. 

Jak zostać księgową?

Praktyka pokazuje, że w księgowości sukcesy osiągają często ludzie, którzy wcześniej nie wiązali z nią żadnych planów. Na początku kariery księgowa wykazać powinna podstawową wiedzę na temat rachunkowości i podatków, jednakże do tego często potrzebne jest wykształcenie. Można oczywiście po prostu interesować się księgowością, nawet w sposób powierzchowny. Studia na kierunku ekonomicznym lub rachunkowym, a także kursy i szkolenia tematyczne mogą okazać się bardzo przydatne. Księgowa musi cechować się systematycznością i ogromną samodyscypliną. Ponadto ważne są również analityczne zdolności i odpowiednie umiejętności posługiwania się liczbami. Księgowość otwiera wielu osobom drzwi do osiągnięcia spełnienia zawodowego, a innym ułatwia po prostu awans na pożądane stanowisko. Czy warto zostać księgową? Zdecydowanie tak! 

2019-10-09T11:23:13+00:00 9 października 2019|