Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe informacje dla przedsiębiorców

  • jpk

Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe informacje dla przedsiębiorców

Styczeń 2018 r. to przełomowy miesiąc dla mikroprzedsiębiorców, ponieważ od tego czasu muszą oni stawić czoło nowemu obowiązkowi, jakim jest tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak każda zmiana, z początku może się wydać niewygodna i niezrozumiała, jednak zrobimy co w naszej mocy, by przy pomocy tego artykułu przekazać wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat JPK.

Czym w ogóle jest JPK? Mówiąc najprościej, jest to stworzony według odpowiedniego schematu zbiór danych finansowych, w których zawarte są informacje o operacjach gospodarczych firmy, jakie były wykonywane przez określony okres czasu. Jak możemy się domyślać, ma on służyć przede wszystkim organom odpowiadającym za kontrolę podatkową, przyspieszając ich pracę i ułatwiając przeprowadzanie audytów. To, co do tej pory wymagało bezpośredniej kontroli skarbowej, niejednokrotnie zaburzającej normalne działanie firmy, dzisiaj może zostać szybko sprawdzone dzięki łatwemu przetwarzaniu JPK w poszukiwaniu nieprawidłowości.

Przyzwyczajenie się do nowych praktyk będzie wymagało od przedsiębiorców zmiany nawyków i poświęcenia czasu na zaznajomienie się z systemem ERP. Jasna strona medalu jest taka, że docelowo przy pomocy tego oprogramowania JPK będzie generowany automatycznie, by w jak największym stopniu ułatwić ten obowiązek właścicielom firm.

Z czego składa się Jednolity Plik Kontrolny?

Zagłębiając się w budowę JPK, możemy zauważyć, że zbudowany jest z siedmiu struktur:

  • JPK_VAT – zawiera wszystkie informacje dotyczące sprzedaży i zakupu VAT, czyli numer faktury, dane kontrahenta i wartość transakcji. Celem prowadzenia tej ewidencji jest odszukanie nieprawidłowości pomiędzy deklaracją VAT-7, którą przedsiębiorca składa do Urzędu Skarbowego, a rejestrem VAT.
  • JPK_FA – struktura jest uruchamiana w momencie, gdy potrzebny jest większy zakres informacji na temat faktur sprzedaży. W tym miejscu zapisywane są więc takie dane, jak pozycje towarowe, przyczyny korekt czy zwolnień z podatku VAT.
  • JPK_MAG – wszystko, co trafia do magazynu i wychodzi z niego, jest odnotowane w tej strukturze.
  • JPK_KR – odnosi się do informacji zawartych w księgach rachunkowych.
  • JPK_WB – jest to spis informacji o działaniach na naszym koncie bankowym, czyli wszystkie przelewy przychodzące i wychodzące, razem z danymi kontrahentów i wartościami.
  • JPK_PKPiR – korzystają z niej mali przedsiębiorcy prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów.
  • JPK_EWP – dane o przychodach przedsiębiorców wybierających ryczałt jako formę rozliczenia.

Przedsiębiorca zobligowany jest do regularnego składania JPK. W sytuacji, gdy nie przekaże go w terminie lub przekaże dokument z nieprawidłowymi danymi, może zostać ukarany karą porządkową. Zalecamy więc zapoznać się z procedurami składania JPK w swojej firmie lub skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym, by uwzględnili tę czynność w wykonywanych przez nich działaniach księgowych.

2018-01-25T13:43:39+00:00 8 stycznia 2018|