Podatek od reklam na Facebooku

Podatek od reklam na Facebooku

Promujesz swój biznes na Facebooku? Dowiedz się, jak prawidłowo zaksięgować otrzymane faktury oraz jak rozliczać VAT i podatek dochodowy. Wbrew pozorom nie jest to sprawa prosta – szczególnie, jeśli otrzymasz fakturę wystawioną nie w Polsce, lecz w Irlandii.

Facebook jest obecnie jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych. Korzystają z niego ludzie w każdym wieku – także potencjalni klienci wielu firm. Trudno więc dziwić się popularności, jaką cieszy się płatna promocja na Facebooku. Decydując się na tę formę reklamy, warto pamiętać o prawidłowym rozliczaniu faktur zakupu.

Faktura z Polski czy z Irlandii?

O zasadach księgowania faktur z Facebooka trzeba pamiętać już na etapie konfigurowania kampanii reklamowej. Mamy tam do wyboru dwie opcje: zakup reklamy dla celów biznesowych lub zakup dla innych celów. Jeśli zaznaczymy drugą opcję, otrzymamy fakturę wystawioną przez Facebook Poland Sp. z o.o. z naliczonym podatkiem VAT 23%. Opcję tę można jednak zaznaczyć wyłącznie wtedy, gdy reklamujemy się na Facebooku w celach prywatnych. Większość przedsiębiorców zaznacza opcję pierwszą – zakup reklamy dla celów biznesowych.

Faktura dokumentująca kampanię reklamową na Facebooku przeprowadzoną w celach biznesowych może być wystawiona przez Facebook Poland Sp. z o.o. Postępowanie z taką fakturą jest proste – księgujemy ją tak jak każdy inny polski dokument. Przedsiębiorca może jednak uzyskać dokument wystawiony przez Facebook Ireland Limited. W tym wypadku mamy do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową. Na fakturze nie zostanie wykazany VAT, ponieważ przy imporcie usług obowiązek rozliczenia VAT-u spoczywa na nabywcy usługi. Jeśli księgujemy pierwszą taką fakturę, musimy dopełnić dodatkowego ważnego obowiązku.

Faktura z Facebooka – jak księgować

Przede wszystkim musimy dokonać rejestracji jako podatnik VAT-UE. W tym celu w urzędzie skarbowym składamy wypełniony formularz VAT-R. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na część C.3. Co istotne, obowiązek ten dotyczy nie tylko czynnych podatników VAT, ale też przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z tego podatku. 

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w powyższym przypadku jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Oznacza to, że to na nabywcy usługi spoczywa obowiązek rozliczenia VAT. Transakcję należy więc opodatkować odpowiednią stawką VAT – w przypadku reklam na Facebooku będzie to stawka 23%. Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu usług kwota VAT należnego stanowi jednocześnie VAT naliczony.

Rozliczanie faktury z Facebooka

W przypadku reklam na Facebooku momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment zakończenia usługi. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Może ono zostać zrealizowane w tym okresie lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT nie składają przy tym deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, lecz deklarację VAT-9M – przekazują ją do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Data ta jest również terminem płatności podatku należnego. 

Faktura z Facebooka może zostać wystawiona w PLN lub w walucie obcej. Jeśli otrzymamy fakturę w obcej walucie, konieczne będzie przeliczenie wartości na PLN. Należy wtedy wziąć pod uwagę średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podatek dochodowy od reklam z Facebooka

Zarówno czynni podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z tego podatku, muszą zapłacić podatek dochodowy. W przypadku reklam na Facebooku obowiązuje nas 20% podatku dochodowego od wydatków poniesionych na promocję. Obowiązku tego możemy jednak uniknąć. Konieczne jest jednak posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej Facebooka. W sieci dostępne są elektroniczne wersje tego dokumentu. 

Jeśli korzystamy z tej drugiej opcji, musimy pamiętać o wysłaniu deklaracji IFT-2R – do urzędu skarbowego i do Facebooka. Formalności tej należy dopełnić do końca marca roku następującego po danym roku podatkowym. Dopełnienie tego obowiązku sprawozdawczego jest bardzo ważne – w przeciwnym razie musielibyśmy liczyć się z konsekwencjami finansowymi. 

2019-09-12T13:04:12+00:00 9 września 2019|