Usługi gastronomiczne i cateringowe – prawo do odliczenia VAT

Usługi gastronomiczne i cateringowe – prawo do odliczenia VAT


Ustawa o VAT jasno określa od jakich usług nie odliczymy podatku. Art. 88 ust. 1 pkt 4 wskazuje usługi noclegowe i usługi gastronomiczne jako czynności bez prawa odliczenia VATu. Jednak mimo jasnego wskazania na gastronomie nie każdy obiad z klientem będzie skutkował brakiem odliczenia. Należy jasno rozpoznać co to jest usługa gastronomiczna a co to usługa cateringowa.

Usługi gastronomiczne i cateringowe – definicja

Usługi gastronomiczne i cateringowe na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne. Obie usługi związane są z dostarczaniem posiłków. Na gruncie podatku VAT istotną rolę odgrywa tu jednak miejsce świadczenia tychże usług.
W orzecznictwie i stosowanych od jakiegoś czasu zasadach przyjmuje się, że usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym został on przyrządzony czyli np. w restauracji.
Usługa cateringowa nie jest tożsama z usługą gastronomiczną. Usługi cateringowe polegają na dostarczeniu gotowych lub jeszcze nie gotowych posiłków i napojów wraz z usługami wspomagającymi. Usługi wspomagające najczęściej polegają na obróbce tychże posiłków lub na usługach kelnerskich. Dostarczenie żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości. Usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Kiedy odliczymy VAT?

Przyrządzenie i podanie posiłku w danym lokalu i podanie go w tym samym miejscu to usługa gastronomiczna. Ustawodawca wskazał ją jednoznacznie w ustawie o VAT jako czynność bez prawa odliczenia podatku VAT. Jeżeli jest to np. spotkanie z klientem w restauracji należałoby zastanowić się jak zakwalifikować dany wydatek. Jeżeli kosz nie ma cech kosztów reprezentacji ujmujemy wydatek w kwocie brutto w kosztach podatkowych.

Usługi cateringowe nie są usługami gastronomicznymi, w związku z czym podatnik nabywający je ma prawo do odliczenia podatku VAT.
W takim przypadku jeżeli podatnik zorganizuje np. w siedzibie firmy obiad z klientem a przy jego organizacji skorzysta z usług firmy zewnętrznej będzie mógł liczyć na odliczenie podatku VAT z faktury.

Reasumując, bardzo ważnym jest aby podatnik nabywający usługi związane z jedzeniem potrafił określić czy jest ona usługą gastronomiczną czy też usługą cateringową. Od odpowiedniej klasyfikacji zależy czy przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT.

2019-09-12T13:08:21+00:00 5 lipca 2019|