Doradztwo w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej

Doradztwo w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej 2018-06-15T14:16:47+00:00

Bezsprzecznie praca na etacie jest bezpiecznym rozwiązaniem, ale już niekoniecznie intratnym. Dość znaczne koszty uzyskania przychodu dla osób przedsiębiorczych są często przyczynkiem do podjęcia decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Pomijając formę samozatrudnienia to właśnie swoboda działania i zdecydowanie większe profity leżą u podstaw określonego wyboru. Jednak, by zamierzenia właściwie wcielić w życie, a więc skorzystać z najlepszego dla siebie rozwiązania, warto powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie księgowej, która doradzi nie tylko w zakresie rejestracji nowego podmiotu, ale także jego formy i adekwatnego prowadzenia.

Ma to niewątpliwie coraz większe znaczenie, zwłaszcza przy stale rozrastającym się gąszczu przepisów i konieczności poświęcania na nie coraz więcej czasu. A to właśnie on decyduje w dużej mierze o powodzeniu przedsięwzięcia. Dlatego naszym celem, nie jest oczywiście całkowite wyręczanie przedsiębiorcy, ale kompleksowe wsparcie na każdym etapie funkcjonowania firmy niezależnie od sytuacji rynkowej i rodzaju prowadzonej w jej ramach działalności. A zatem ma tu miejsce specjalistyczna optymalizacja wszelkich decyzji przedsiębiorcy ukierunkowana na wszechstronny rozwój i w rezultacie sukces gospodarczy.

Oferta dla nowych podmiotów

W tym obszarze proponujemy wybór adekwatnej dla planowanej działalności formy prawnej, a także:

 • tworzenie planów biznesowych,
 • realizację całego procesu założenia i rejestracji podmiotu gospodarczego,
 • opracowanie konstrukcji organizacyjnej i mechanizmów jej zarządzania,
 • wskazywanie najlepszych rozwiązań w zakresie finansowania firmy i planowanych zamierzeń oraz pełne wsparcie w pozyskaniu niezbędnych na to środków.

Kompleksowe doradztwo dla już funkcjonujących firm

Różnorodne potrzeby obecnych w przestrzeni gospodarczej podmiotów wynikające z sytuacji rynkowej lub innych zdarzeń muszą podlegać nie tylko szybkiej, ale również profesjonalnie wykonanej realizacji. W jej ramach zapewniamy m.in.:

 • rekomendowanie odpowiednich procesów przekształceniowych wraz z ich przeprowadzeniem,
 • tworzenie właściwego dla danego podmiotu systemu sterowania firmą ukierunkowanego poprzez określone procesy na osiągnięcie jak najlepszego wyniku,
 • tworzenie analiz i prognoz finansowych, w tym opłacalności planowanego przedsięwzięcia,
 • przeprowadzenie rewizji finansowych (audyt ze wskazaniem wysokokosztowych obszarów),
 • wykonanie ewaluacji procesów wewnętrznych oraz efektywności zasobów ze wskazaniem optymalnych rozwiązań,
 • dokonywanie wycen funkcjonujących w firmie wartości materialnych, a także niematerialnych i prawnych, dla których istnieje możliwość osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • tworzenie analizy efektywności finansowej przedsiębiorstwa w zakresie możliwości kredytowych oraz leasingowych, opracowanie pełnej i niezbędnej do ich pozyskania dokumentacji, a także pozyskanie właściwych urzędowych zaświadczeń,
 • opracowanie i wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych, również w zakresie niespłaconych zobowiązań wobec innych podmiotów i instytucji finansowych.