Prowadzenie ewidencji przychodów

Prowadzenie ewidencji przychodów 2018-06-15T14:45:53+00:00

Budowlanka, handel, gastronomia, wolny zawód i inne zbliżone charakterem działalności podmioty podlegają zazwyczaj rozliczeniom podatkowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To fakt, charakterystyczna dlań prosta księgowość, a także atrakcyjność stawek podatkowych czyni z tej formy opodatkowania korzystny aspekt funkcjonowania w przestrzeni gospodarczej. Jednakże pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, w tym zachowania limitu przychodów. Specyfika działania firm niejednokrotnie pokazuje, że wymogi rynku dyktują konieczność wydłużenia czasu pracy, co niewątpliwie przekłada się na zachwianie prawidłowości prowadzenia ewidencji przychodów.

Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty tej działalności gospodarczej, również relację „firma – Urząd Skarbowy” warto zastanowić się nad powierzeniem obowiązków księgowych wykwalifikowanemu w tym zakresie podmiotowi. W ich ramach zapewniamy prowadzenie:

  • ewidencji przychodów,
  • wykazu środków trwałych,
  • rejestru VAT.

Ponadto każdy przedsiębiorca może liczyć na weryfikację dokumentów pod względem formalnej poprawności, a także na wsparcie doradcy podatkowego w zakresie:

  • ustaleń wysokości zobowiązań i wynikającej z tego tytułu deklaracji,
  • porad i konsultacji dla spraw związanych z bieżącą działalnością firmy,
  • reprezentacji przed organami podatkowymi,
  • tworzenia zeznania rocznego PIT-28.