Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych 2020-02-14T12:02:43+00:00

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, czyli tzw. pełnej księgowości spoczywa przede wszystkim na kapitałowych oraz osobowych spółkach prawa handlowego, a także podmiotach, których w danym okresie rozliczeniowym przychody netto ze sprzedaży wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro (w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku). Ponadto taki obowiązek dotyczy również jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, czy też przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a także jednostek terytorialnych, administracyjnych i budżetowych.

Wszystkie podmioty niezależnie od charakteru prowadzonej działalności z uwagi na specyfikę ksiąg handlowych (rachunkowych) i stopień skomplikowania zapisów zobowiązane są do skorzystania z usług specjalistycznych firm zapewniających właściwe ich prowadzenie. Z naszej strony zapewniamy nie tylko najwyższy standard obsługi w tym zakresie, ale również jej atrakcyjną cenę. Co ważne, wszystkie nasze usługi dostosowywane są do danej branży i oczekiwań dysponentów.

W ramach kompleksowej usługi prowadzenia ksiąg handlowych proponujemy m.in.
  • stworzenie bądź zrestrukturyzowanie zakładowego planu kont i planu amortyzacji,
  • sporządzenie bilansu otwarcia, bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych, a także środków trwałych i wyposażenia,
  • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów,
  • sporządzanie wszelkich rozliczeń podatkowych oraz rocznego bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat,
  • tworzenie sprawozdań dla celów statystycznych.

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych świadczymy w powyższym zakresie dla przedsiębiorców z Poznania i okolic. Jednak jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów i każdorazowo dopasowujemy zakres wsparcia do konkretnych potrzeb. Przy konstruowaniu oferty współpracy bierzemy pod uwagę specyfikę przedsiębiorstwa oraz całej branży, w której działa. Dlatego jesteśmy cenionym partnerem, polecanym ze względu na wysoką jakość pracy, popartą długoletnim doświadczeniem oraz bardzo dobrymi wynikami.

Dlaczego warto powierzyć nam prowadzenie ksiąg handlowych?

Rosnące zainteresowanie przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach pełnej księgowości, usługami zewnętrznych biur księgowych, to jednoznaczny dowód na to, że outsourcing się opłaca. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na skorzystanie z takiej opcji, przekonaj się, dlaczego warto:
  • nie musisz inwestować środków firmy w wydzielenie ze struktur organizacyjnych jednostki do spraw kadr i płac. Zarówno jej utworzenie, jak i utrzymanie (a zwłaszcza wynagrodzenia dla pracowników) to spore obciążenie dla budżetu,
  • stawiasz na profesjonalizm i bezpieczeństwo — w standardzie jest korzystanie z elektronicznych programów do fakturowania czy przesyłania szyfrowanych dokumentów. Jednocześnie firmy takie jak nasza, oferujące obsługę przedsiębiorstwom, którym potrzebna jest pełna księgowość, mają ubezpieczenie OC oraz certyfikaty wydawane przez Ministerstwo Finansów,
  • oszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na zarządzanie i rozwój — to my przejmiemy obowiązki związane ze śledzeniem zmian w przepisach, interpretowaniem ustaw oraz wdrażaniem ich postanowień.

Nasza działalność koncentruje się na terenie Poznania i okolic. Zaufało nam wielu lokalnych przedsiębiorców, którzy teraz chętnie polecają nasze usługi innym. Jesteśmy gotowi sprostać obowiązkom związanym z prowadzeniem ksiąg handlowych dla firm działających niemal w każdym sektorze gospodarki. Zapraszamy do kontaktu w razie pytań oraz nawiązania współpracy z ekspertami do spraw księgowości.