Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej

Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej 2020-02-14T12:50:05+00:00

Każda działalność gospodarcza, gdzie istnieje konieczność zatrudnienia mniejszej bądź większej liczby pracowników, niesie ze sobą obowiązek prowadzenia nie tylko księgowości, ale również obsługi kadrowo-płacowej. Dość znaczne trudności w zakresie poprawnej interpretacji przepisów oraz ich stosowania, a także nagminne zmiany np. w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych tworzą przeszkody utrudniające właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Trudno też oczekiwać od jego dysponentów skupienia uwagi na wielu sprawach. Dlatego, biorąc to pod uwagę, podnosi się znaczenie outsourcingu. Skorzystanie z usług specjalistów, nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój firmy, ale także przyniesie zarówno oszczędności finansowe, jak i pewność prawidłowo wykonanej obsługi kadrowo-płacowej.

Zakres prowadzonej przez nas usługi obejmuje wiele działań, zazwyczaj dostosowanych do potrzeb danej firmy lub też organizacji. W ogólnym zarysie w ramach obsługi kadrowo-płacowej proponujemy m.in.:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, ich akt osobowych, a także wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy, w tym z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i wielu innych,
 • wyliczanie wynagrodzeń, tworzenie list płac, prowadzenie kartotek płacowych pracowników,
 • wszechstronna realizacja rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, PFRON,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatników oraz ubezpieczonych pracowników do ZUS-u, również w obszarze miesięcznych deklaracji i raportów,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji o zaliczkach na podatek dochodowy,
 • sporządzanie rocznych deklaracji na potrzeby Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON,
 • tworzenie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw pracowniczych,
 • sporządzanie zestawień dotyczących zatrudnienia np. dla celów optymalizacji zasobów ludzkich.

W ramach prowadzonej obsługi kadrowo-płacowej zapewnimy również stosowne szkolenia dla pracowników z zakresu szkolenia BHP, a także, jeśli jest takie oczekiwanie, doradztwo podatkowe.

Dlaczego warto powierzyć nam obsługę kadrową?

Jesteś przedsiębiorcą z Poznania? Szukasz godnej zaufania firmy, której będziesz mógł powierzyć obsługę kadrowo-płacową swoich pracowników? Zapraszamy do współpracy z nami! Przedstawiony wyżej zakres usług możemy elastycznie dopasować do Twoich indywidualnych potrzeb, co pozwoli nam wesprzeć się w realizacji codziennych obowiązków. Wiele z nich jest bardzo czasochłonnych, wymagających nie tylko zaangażowania, ale też fachowej wiedzy i doświadczenia. My gromadzimy je od lat, pracując dla zleceniodawców z Poznania oraz okolic działających w różnych branżach.

Obsługa kadrowa w naszym wykonaniu:

 • pozwala zaoszczędzić Twój czas i spożytkować go na zarządzanie oraz rozwijanie firmy,
 • ułatwia sprawowanie kontroli nad sprawami pracowniczymi, które bywają mocno angażujące,
 • gwarantuje bardzo precyzyjne rozliczanie delegacji i umów, sporządzanie rozliczeń, wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy oraz realizację innych obowiązków, które są w zakresie naszych kompetencji,
 • zapewnia Ci wygodę i pewność, że firma prowadzona jest rzetelnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a sprawy Twoich pracowników są na bieżąco rozwiązywane i uporządkowane.

Wielu naszych klientów zwraca też uwagę na oszczędności, jakie dało im zatrudnienie firmy outsourcingowej realizującej prowadzenie ewidencji kadrowych. Aby stworzyć wewnętrzny dział zajmujący się tego typu zagadnieniami, a także utrzymać go trzeba liczyć się ze stałymi wysokimi opłatami z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, ich szkoleń, zużycia mediów, wyposażenia biura. Tymczasem u nas ponosisz opłatę miesięczną, a wysokość składki jest jasna i przewidywalna, uzależniona od zakresu, w jakim prowadzona jest obsługa kadrowo-płacowa.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa z Poznania oraz okolic. Z przyjemnością przejmiemy tę część Twoich obowiązków, która jest najbardziej żmudna i pracochłonna. Zajmując się sprawami pracowniczymi, związanymi z umowami, urlopami, nadzorem BHP oraz wieloma innymi czynnościami pomożemy Ci skoncentrować siły i uwagę na tym, co najważniejsze — realizowaniu biznesowej misji i zwiększaniu zysków.