Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej

Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej 2018-06-15T15:05:12+00:00

Każda działalność gospodarcza, gdzie istnieje konieczność zatrudnienia mniejszej bądź większej liczby pracowników, niesie ze sobą obowiązek prowadzenia nie tylko księgowości, ale również obsługi kadrowo-płacowej. Dość znaczne trudności w zakresie poprawnej interpretacji przepisów oraz ich stosowania, a także nagminne zmiany np. w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych tworzą przeszkody utrudniające właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Trudno też oczekiwać od jego dysponentów skupienia uwagi na wielu sprawach. Dlatego, biorąc to pod uwagę, podnosi się znaczenie outsourcingu. Skorzystanie z usług specjalistów, nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój firmy, ale także przyniesie zarówno oszczędności finansowe, jak i pewność prawidłowo wykonanej obsługi kadrowo-płacowej.

Zakres prowadzonej przez nas usługi obejmuje wiele działań, zazwyczaj dostosowanych do potrzeb danej firmy lub też organizacji. W ogólnym zarysie w ramach obsługi kadrowo-płacowej proponujemy m.in.:

  • sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
  • prowadzenie ewidencji pracowników, ich akt osobowych, a także wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy, w tym z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i wielu innych,
  • wyliczanie wynagrodzeń, tworzenie list płac, prowadzenie kartotek płacowych pracowników,
  • wszechstronna realizacja rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, PFRON,
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatników oraz ubezpieczonych pracowników do ZUS-u, również w obszarze miesięcznych deklaracji i raportów,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji o zaliczkach na podatek dochodowy,
  • sporządzanie rocznych deklaracji na potrzeby Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON,
  • tworzenie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw pracowniczych,
  • sporządzanie zestawień dotyczących zatrudnienia np. dla celów optymalizacji zasobów ludzkich.

W ramach prowadzonej obsługi kadrowo-płacowej zapewnimy również stosowne szkolenia dla pracowników z zakresu szkolenia BHP, a także, jeśli jest takie oczekiwanie, doradztwo podatkowe.