Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 2020-02-14T12:58:23+00:00

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie stanowiące własność osób fizycznych objęte są obowiązkiem prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów pod warunkiem, że osiągnięte przychody (netto) ze sprzedaży nie wyniosły co najmniej równowartości 2.000.000 euro (w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku). Oprócz ww. podmiotów obowiązek prowadzenia KPiR spoczywa na armatorach (Ustawa o podatku tonażowym), właścicielach agencji, osobach prowadzących działalność gospodarczą w formie umów zlecenia, duchownych rezygnujących ze zryczałtowanego podatku dochodowego, czy też na rolnikach decydujących się na ten rodzaj księgi. Co ważne, przekroczenie limitu skutkuje przejściem na pełne księgi, ale nie zamyka to powrotu do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów od kolejno następującego roku podatkowego.

Samodzielne prowadzenie KPiR niejednokrotnie, przy aktualnych warunkach rynkowych i nakładanych przez ustawodawców obowiązkach, staje się coraz bardziej uciążliwe, a tym samym generuje przeszkody w prawidłowym zarządzaniu firmą, co z kolei przekłada się na zahamowanie jej rozwoju. Proponowane przez nas usługi są bez wątpienia rozsądnym panaceum, by zachować właściwą przestrzeń do działania rynkowego i jednocześnie zaspokoić obowiązki wobec Fiskusa.

Co proponujemy w ramach usługi prowadzenia KPiR?

Oprócz udzielenia wszechstronnej pomocy w rejestracji działalności zapewniamy:

  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, rejestru VAT (zakup i sprzedaż), dokumentacji kadrowo-płacowej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 5, PIT 5L, PIT 4, PIT 11, PIT 8B, ZUS, rocznych zeznań podatkowych, a także okresowych zestawień danych finansowych zgodnych formą z ustaleniami,
  • reprezentację przed organami podatkowymi i ZUS,
  • składanie bieżących informacji o zmianach w obowiązującym prawie podatkowym.

Jak widać zakres naszych działań kryjących się pod usługą „prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów” obejmuje wiele czynności, które, choć bardzo ważne dla każdej działalności, to są również czasochłonne. Ponadto wymagają bardzo dobrej znajomości wszystkie zagadnień związanych z prowadzeniem rozliczeń z ZUS i US, a to jest szczególnie trudne. Dlaczego? Przepisy zmieniają się często, a kolejne nowelizacje i regulacje wymagają bieżącego śledzenia oraz analizowania. Czy odnoszą się do Twojej działalności? Co właściwie oznaczają dla konkretnej firmy? Jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie? Na te i wiele innych pytań przedsiębiorcy z Poznania szukają odpowiedzi u naszych ekspertów.

Dlaczego warto powierzyć nam prowadzenie KPiR?

Firmy rozliczające się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów zazwyczaj mają do realizacji także szereg innych obowiązków. Wynikają one z konieczności rozwijania biznesu, śledzenia działań konkurencji, zatrudniania i szkolenia pracowników, płacenia podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wielu innych. Przy tym nadrzędną rolą funkcjonującego przedsiębiorstwa jest generowanie zysków poprzez stały rozwój. Wiemy, że każdego dnia przedsiębiorcy realizują dziesiątki zadań, dlatego pozwól, abyśmy w tym jednym, mogli Cię odciążyć. Współpraca z nami oznacza:

  • więcej czasu na realizowanie misji firmy, świadczenie usług, produkcję, sprzedaż oraz inne działania generujące zyski,
  • oszczędność — wielu przedsiębiorców deklaruje, że outsourcing jest dla nich tańszy niż kreowanie wewnętrznego działu w firmie zajmującego się prowadzeniem KPiR,
  • pewność co do terminowego rozliczania dokumentów, postępowania zgodnie z literą prawa, śledzenia zmian w przepisach i wdrażania ich na bieżąco.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z Poznania i okolic, którym zależy na terminowej, rzetelnej i nowoczesnej księgowości w firmie. Gwarantujemy bardzo konkurencyjne stawki odpowiadające zakresowi prac, jakie są nam zlecane. Elastyczna oferta pozwala precyzyjnie dopasować sposób prowadzenia Ksiąg Przychodów i Rozchodów do oczekiwań, aby rezultaty tych działań były bardzo szybko widoczne.